Leśna drożka

Tak jak świe­czka, która pot­rze­buje za­pałki, żeby zapłonąć Tak i człowiek pot­rze­buje ja­kiejś is­kry, żeby zabłysnąć

Share Button
Kontynuuj czytanie …