Leśna drożka

Tak jak świe­czka, która pot­rze­buje za­pałki, żeby zapłonąć
Tak i człowiek pot­rze­buje ja­kiejś is­kry, żeby zabłysnąć

Adrianna Makuła
foto: Chrzuszcz-Chrabąszcz/ Maybug Photo
Adrianna Makuła, Weronika Chrabąszcz
foto: Chrzuszcz-Chrabąszcz/ Maybug Photo
Share Button